Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Program

Pretraživanje

Prva godišnja razvojno-financijska konferencija - Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU

Program


4. 2. 2015. SRIJEDA
08:30 - 09:00 Prijam i registracija sudionika
09:00 - 10:45
SMARAGDNA DVORANA

SVEČANO OTVARANJE KONFERENCIJE

Pozdravni govori

Branko Baričević, voditelj Predstavništva, Europska komisija u Republici Hrvatskoj

Sandra Švaljek, zamjenica gradonačelnika koja obnaša funkciju gradonačelnika, Grad Zagreb

PREGLED GLAVNIH TEMA KONFERENCIJE

PREGLED MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

I. DIO: ulaganja u istraživanje i razvoj, tehnologiju, energetiku, poduzetništvo i promet

Mirjana Samardžić Novoselec, izvršna direktorica, Razbor d.o.o.

 • Mogućnosti ulaganja iz programa «Konkurentnost i kohezija»
 • Kratak pregled predviđenih ulaganja u područja: istraživanja i razvoja, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama, poduzetništva i prometa

Glavne poruke pokrovitelja Konferencije:

Ivan Vučić, župan, Karlovačka županija

Željko Turk, predsjednik, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj; gradonačelnik, Grad Zaprešić

Bruno Hranić, glavni tajnik, Udruga općina; načelnik, Općina Vidovec

PREZENTACIJA PROJEKATA RAZVOJA ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

Dr. sc. Tome Antičić, ravnatelj, Institut Ruđer Bošković

 • Prezentacija projekta "Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu" (O-ZIP), koji je službeno prihvaćen u Operativnom programu
 • Prezentacija projekta "Međusektorski centar kompetencije za napredne (KET) tehnologije Zagreb" (CeKKET)
 • Strukturni projekti koji potiču suradnju znanosti i gospodarstva
 • Uloga IRB-a u Operativnom programu "Učinkoviti ljudski potencijali"

Moderator
Tanja Marković, voditeljica projekata, Filipović poslovno savjetovanje

10:45 - 11:15 Pauza
11:15 - 13:00
SMARAGDNA DVORANA

PREGLED GLAVNIH TEMA KONFERENCIJE

PREGLED MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

II. DIO: ulaganja u zaštitu okoliša i prirode, klimatske promjene, obrazovanje, zapošljavanje, socijalno uključivanje i borbu protiv siromaštva

Andrijana Parić, članica Uprave, Razbor d.o.o.

 • Mogućnosti ulaganja iz programa "Konkurentnost i kohezija" i "Učinkoviti ljudski potencijali"
 • Kratak pregled predviđenih ulaganja u područja: zaštite okoliša i prirode, obrazovanja, zapošljavanja, socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva

REALIZIRANI I PREDVIĐENI PROJEKTI KOJE FINANCIRA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Sven Müller, direktor, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., pomoćnica ministrice, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

OD IDEJE DO PROJEKTA: PLANIRANJE I PRIPREMA JAVNIH INVESTICIJA ZA FINANCIRANJE IZ EU PROGRAMA

Ivana Novoselec, viša savjetnica, Razbor d.o.o.

 • Kriteriji kojima investicijski projekti trebaju udovoljavati da bi se mogli financirati EU sredstvima
 • Kako planirati i prioritizirati vlastitu zalihu projekata (project pipeline) da bi se najbolje iskoristilo mogućnosti financiranja EU
 • Priprema projekta: koraci i faze koje investicijski projekti moraju proći do zrelosti
 • Prijava projekta: nadležna tijela i procedure izbora projekata
 • Uloga savjetnika u pripremi projekta

PREZENTACIJA PLANIRANJA LOKALNOG RAZVOJA I FINANCIRANJA IZ EU FONDOVA: GRAD KOPRIVNICA

Mišel Jakšić, dogradonačelnik, Grad Koprivnica

 • Zašto je važno dugoročno planirati razvoj te kako taj proces osmisliti i provesti
 • Strategija kao alat planiranja, komuniciranja i mjerenja uspješnosti
 • Projektima do inovativnosti i izvrsnosti u lokalnoj zajednici – kako "ugrabiti" prilike za financiranje projekata
 • Kapaciteti potrebni za razvoj

ULOGA I ZNAČAJ MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE U RAZVOJU I FINANCIRANJU EU PROJEKATA

Maroje Lang, pomoćnik ministra, Ministarstvo financija Republike Hrvatske

PREZENTACIJA MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA IZ PROGRAMA RURALNI RAZVOJ

Dalibor Georgievski, direktor, GEORG d.o.o.

 • Tko, za što i gdje može ostvariti potporu iz Ruralnog fonda
 • Koje su odgovorne institucije i ključna pitanja za prijavitelje
 • Koji su standardni uvjeti financiranja projekata
 • Kako provesti projekt uz minimalne rizike i pritom ostvariti maksimalnu bespovratnu potporu

MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA EU PROJEKATA IZ KREDITNIH PROGRAMA HBOR-a

Marina Marasović, rukovoditeljica, Direkcija EU fondovi i financijski instrumenti, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Miroslav Dragičević, direktor, Horwath HTL

Moderator
Petra Škevin, članica Uprave, Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

13.00 - 14.00

Ručak u Zinfandel's restoranu

PREDAVANJA SE PARALELNO ODVIJAJU U TRI DVORANE

14.00 - 15.00
ISTAMBUL

JAČANJE ISTRAŽIVANJA, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA

Teme

 • Programi koji su na raspolaganju znanstvenoj i gospodarskoj zajednici
 • Kapaciteti znanstvenoistraživačkog i privatnog sektora u Hrvatskoj za istraživanje, razvoj i inovacije
 • Uloga Sveučilišta u društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske
 • Mogući načini suradnje između znanstvene i gospodarske zajednice

Sudionici panela

Dr. sc. Tome Antičić, ravnatelj, Institut Ruđer Bošković

Nataša Jakominić Marot, voditeljica, Centar za EU projekte, Sveučilište u Rijeci

Dr. Franjo Jović, ekspert u području, TAPI Istraživanje i razvoj, Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvoje Meštrić, ravnatelj, Sektor za podršku inovacijama, istraživanju i razvoju, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO

Ivan Plačko, direktor, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Moderator
Domagoj Račić, direktor, Mreža znanja d.o.o.

14.00 - 15.00
PARIS

ZAŠTITA OKOLIŠA I PROMICANJE UČINKOVITOSTI RESURSA – PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

Teme

 • Mogućnosti financiranja turističke infrastrukture u području očuvanja kulture i prirodne baštine
 • Kako osigurati da ulaganja u javnu turističku infrastrukturu budu dugoročno isplativa i u funkciji?
 • Turističke destinacije
 • Kako se pripremiti za upravljanje programom Natura - Koji su mehanizmi potrebni kako bi RH ispunila svoje obaveze prema Direktivama o pticama i staništima te kako nam u tome mogu pomoći novi programi EU fondova?

Sudionici panela

Matija Bumbak, pročelnik, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Grad Šibenik

Marina Grčić, pročelnica, Upravni odjel za investicije i europske fondove, Grad Karlovac

Ivana Jelenić, načelnica, Sektor za bioraznolikost i strateške poslove, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Andrej Lončarić, direktor, GDi GISDATA d.o.o.

Vesna Petešić, viši stručni referent za održivo korištenje prirodnih resursa, Park prirode Telašćica

Moderator
Andrijana Parić, članica Uprave, Razbor d.o.o.

VENEZIA

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I BORBA PROTIV SIROMAŠTVA

Teme

 • Kako će bolnice i domovi zdravlja moći koristiti EU sredstva?
 • Predviđene su mjere poticanja socijalnog poduzetništva – kakav je to model i koliko odgovara potrebama i kapacitetima na terenu
 • Način na koji bi EU fondovi trebali pomoći u procesu deinstitucionalizacije socijalne skrbi
 • Kako će EU fondovi u novoj perspektivi podržavati različite socijalno ugrožene ili marginalizirane skupine?
 • Što novo Europski socijalni fond donosi u financiranju civilnog sektora kada je riječ o podršci društveno isključenim skupinama?

Sudionici panela

Katarina Ivanković Knežević, načelnica, Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata EU, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Jasmina Papa, voditeljica programa, Program Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP

Marina Škrabalo, viša savjetnica, GONG

Igor Vidačak, ravnatelj, Ured Vlade RH za udruge

Moderator
Lidija Pavić Rogošić, direktorica, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice

15.00 – 15.30

Pauza

15.30 – 16.30
ISTANBUL

KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
I. DIO

Teme

 • Mogućnosti financiranja iz EU fondova za poduzetnike
 • Hoće li biti predviđene mogućnosti financiranja za poduzetnike početnike?
 • Je li uvjet da su svi poduzetnici koji se financiraju sredstvima EU inovatori i što se nudi onima koji po definiciji nisu inovativna poduzeća?
 • Razlike u mogućnostima financiranja malih, srednjih i velikih poduzeća

Sudionici panela

Josip Grgić, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Viktor Marohnić, osnivač, Pet minuta / Shoutem

Mate Rimac, direktor, Rimac Automobili d.o.o.

Roko Vodopija, savjetnik, BDO Savjetovanje d.o.o.

Zdravka Vukušić Rehtaček, direktorica, Poslovna mreža za poduzetničko bankarstvo, Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group

Moderator
Marin Hrešić, direktor, Odjel EU usluga, PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.

PARIS

TURIZAM I EU FONDOVI

Teme

 • Programi financiranja u koje se može uključiti turistički sektor
 • Mogućnosti sufinanciranja turističkih projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave
 • Mogućnosti sufinanciranja turističkih projekata privatnih poduzetnika

Sudionici panela

Manuela Hrvatin, viša savjetnica za međunarodne projekte, Upravni odjel za turizam, Istarska županija

Martina Jantol, voditeljica, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Zagorska razvojna agencija

Anastazija Magaš-Mesić, voditeljica, Služba za europske poslove i fondove Europske unije, Ministarstvo kulture RH

Vesna Rajković, načelnica, Sektor za razvoj poduzetništva u turizmu, održivi razvoj i posebne oblike turizma, Ministarstvo Turizma RH

Moderator
Emanuel Tutek, voditelj projekata, Horwath HTL
Andrea Zavorović, savjetnica za EU fondove, Horwath HTL

VENEZIA

PROMICANJE ZAPOŠLJAVANJA I MOBILNOSTI RADNE SNAGE I ULAGANJE U OBRAZOVANJE, VJEŠTINE I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Teme

 • Što škole i druge odgojno-obrazovne ustanove mogu očekivati od EU fondova?
 • Uloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u distribuciji sredstava za obrazovnu infrastrukturu i način prioritiziranja korisnika
 • Usmjeravanje obrazovnih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja u cilju usklađenja s potrebama tržišta rada
 • Koje i kakve mogućnosti fondovi nude znanstvenicima i poduzetnicima u pogledu mobilnosti i povezivanja istraživačkog i proizvodnog sektora?
 • Kako će EU fondovi usmjeravati i pomagati rad HZZ-a i koja će biti njegova uloga u toj distribuciji?

Sudionici panela

Antonija Gladović, ravnateljica, Agencija za mobilnost i programe EU

Sabina Glasovac, pomoćnica ministra, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Igor Kos, ravnatelj, Elektrostrojarska škola Varaždin; načelnik, Općina Beretinec

Ankica Paun Jarallah, ravnateljica, Hrvatski Zavod za zapošljavanje

Luka Rajčić, voditelj, Služba za koordinaciju i programiranje, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Moderator
Ana Fresl, članica Uprave, Projekt jednako razvoj d.o.o.

16.30 – 16.45

Pauza

PREDAVANJA SE PARALELNO ODVIJAJU U TRI DVORANE

16.45 – 17.45
ISTANBUL

KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
II. DIO

Teme

 • Mogućnosti financiranja iz EU fondova za poduzetnike
 • Koje će sektore EU fondovi pomagati u novoj perspektivi?
 • Kakva će sredstva biti dostupna poduzetnicima – očekuju li se bespovratna sredstva ili i različiti oblici financiranja i kakvi?
 • Razlike u mogućnostima financiranja malih, srednjih i velikih poduzeća

Sudionici panela

Goranka Crnković Trivić, voditeljica EU-deska, Erste & Steiermärkische banka d.d.

Darko Liović, predsjednik Uprave, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO Ivana Simić, voditeljica investicijskih projekata, Lim Samobor d.o.o.

Jože Tomaš, direktor, Hotel Park – Potestas d.o.o.

Moderator
Tania Reisinger, viša savjetnica, Sense savjetovanje d.o.o.

PARIS

ZAŠTITA OKOLIŠA I PROMICANJE UČINKOVITOSTI RESURSA – UPRAVLJANJE OTPADOM I VODE

Teme

 • Na koji način pojedine županije, gradovi i općine dolaze do EU sredstava za infrastrukturu u području zaštite okoliša i način suradnje s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost?
 • Kako će novi program pomoći da se Hrvatska na vrijeme približi europskim standardima u području zbrinjavanja otpada?
 • Kako se u sektoru vodovoda i odvodnje koriste EU sredstva i što će biti novo u sljedećoj perspektivi?

Sudionici panela

Maja Feketić, načelnica, Sektor za fondove Europske unije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Goran Gregurek, direktor, Komunalno poduzeće, Grad Križevci Davor Inđić, glavni bankar, Europska banka za obnovu i razvoj

Robert Kartelo, voditelj, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Hrvatske vode

Darko Nekić, gradonačelnik, Grad Senj

Sandra Tucak Zorić, pomoćnica pročelnika, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Grad Zagreb

Moderator
Mak Kišević, direktor, Safege d.o.o.

VENEZIA

JAČANJE PRISTUPA I KORIŠTENJA INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Teme

 • Koje su glavne prepreke u bržem uvođenju broadband infrastrukture u sve dijelove RH?
 • Na koji način će EU fondovi pomoći u tom procesu?
 • Kako ubrzati uvođenje e-servisa u državnoj i lokalnoj upravi i javnim tijelima toga procesa i kako će se EU fondovi koristiti za to?

Sudionici panela

Leda Lepri, pomoćnica ministra, Ministarstvo uprave

Tomislav Makar, direktor, Razvoj pristupne i prijenosne mreže, Vipnet d.o.o. 

Boris Markoja, član Uprave, Markoja d.o.o.

Igor Prokurica, viši stručnjak za pravne poslove, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM

 

Moderator
Ivan Ante Nikolić, član Izvršnog odbora, Hrvatska udruga poslodavaca

5. 2. 2015. ČETVRTAK
08.30 – 09.00

Prijam i registracija sudionika

09.00 – 10.15
SMARAGDNA DVORANA

SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Teme

 • Značaj sufinanciranja i predfinanciranja EU projekata
 • Kako osigurati sufinanciranja i predfinanciranja EU fondova?
 • Uloga i značaj Ministarstva financija Republike Hrvatske u razvoju i financiranju EU projekata
 • Uloga HBOR-a i komercijalnih banaka
 • Kako se za novčane tokove na EU projektima trebaju pripremati javne, a kako privatne institucije?
 • Što bankarski sektor očekuje i kako se priprema za novi val EU fondova?

Sudionici panela

Nataša Ćurić Martinčević, partner, CFO, Sense savjetovanje d.o.o.

Vedrana Jelušić Kašić, direktorica za Hrvatsku, Europska banka za obnovu i razvoj Josip Josipović, direktor EU fondova i posebnih aranžmana financiranja, Zagrebačka banka d.d. UniCredit Group

Marina Marasović, rukovoditeljica, Direkcija EU fondovi i financijski instrumenti, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Ivana Matković Mikulić, voditeljica EU-deska, Hypo Alpe-Adria bank d.d.

URBACT III - Ines Androić Brajčić, pomoćnica ministrice, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Moderator
Davor Čilić, direktor, WYG savjetovanje d.o.o.

10.15 – 10.45

Pauza

PREDAVANJA SE PARALELNO ODVIJAJU U TRI DVORANE

10.45 – 11.45
ISTANBUL

RURALNI RAZVOJ
I. DIO

Teme

 • Osvrt na dosadašnje natječaje i naučene lekcije
 • Planiranje i strategija ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. Godinu
 • Uključenost dionika u postupak programiranja i mogućnosti dodatnih modifikacija programa
 • Informiranost potencijalnih sudionika - Što od EU fondova mogu očekivati poljoprivrednici, a što lokalna samouprava u ruralnim područjima?

Sudionici panela

Miroslav Božić, savjetnik Uprave, Viro tvornica šećera d.d.

Kristina Cappucci, starija specijalistica za EU fondove, Zagrebačka banka d.d.UniCredit Group

Marin Kukoč, voditelj, Služba za programiranje, praćenje, evaluaciju i promidžbu EU programa ruralnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede

Tugomir Majdak, pročelnik, Upravni odjel za zajedničke politike i fondove EU, Virovitičko-podravska županija

Anđelo Raič, viši savjetnik, Sense savjetovanje d.o.o.

Moderator
Saša Bukovac, pomoćnik direktora, Sektor za međunarodne poslove HGK

PARIS

PROMICANJE ODRŽIVOG PROMETA TE UKLANJANJE USKIH GRLA NA KLJUČNOJ INFRASTRUKTURI PROMETNE MREŽE

Teme

 • Željeznički promet
 • Regionalne i lokalne ceste
 • Plovni putovi i povezivanje otoka i izdvojenih teritorija
 • Urbani transport

Sudionici panela

Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika, Grad Rijeka

Vedrana Knežević, pročelnica, Upravni odjel za održivi razvoj i europske poslove, Grad Koprivnica

Boris Majić, direktor, Sektor za EU fondove, Hrvatske ceste d.o.o.

Jelena Marković, pomoćnica pročelnice, Ured za programe i projekte EU, Grad Zagreb

Renata Suša, predsjednica Uprave, HŽ Infrastruktura d.o.o.

Moderator
Dražen Žgaljić, ravnatelj, Klaster intermodalnog prijevoza

VENEZIA

PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA, PREVENCIJA RIZIKA

Teme

 • Republika Hrvatska dužna je u narednih nekoliko godina osigurati pokrivenost svojeg teritorija meteorološkim uređajima za praćenje klimatskih promjena, ali i proširiti državnu mrežu za trajno praćenje kvalitete zraka. Koji su planovi za ovakav pothvat?
 • Na koji ćemo način najučinkovitije iskoristiti EU fondove za prevenciju budućih rizika poput velikih šteta od poplava u 2014. godini
 • Tko će biti korisnici projekata u području prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika
 • Sudionici panela

  Dr. sc. Marijan Babić, voditelj, Jedinica za provedbu projekata zaštite od štetnog djelovanja voda koji se financiraju putem zajmova CEB i sredstava EU fondova, Hrvatske vode

  Višnja Grgasović, voditeljica, Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

  Sandra Krmpotić, viša stručna savjetnica, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

  Dr. sc. Krešo Pandžić, zamjenik ravnatelja, Državni hidrometeorološki zavod

  Jadran Perinić, ravnatelj, Državna uprava za zaštitu i spašavanje

  Moderator
  Irena Brnada, direktorica, Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska

11.45 – 12.15

Pauza

12.15 – 13.15
ISTANBUL

RURALNI RAZVOJ
II. DIO

Teme

 • Financiranje investicija u sklopu Fonda za ruralni razvoj
 • Mogućnosti uspostavljanja sličnih procedura vezano uz investicijske studije u Agenciji za plaćanje, HBOR-u i bankama
 • Provedba projekta u praksi do isplate bespovratnih sredstava

Sudionici panela

Lovro Benčević, stručni suradnik za razvoj, Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

Ana Jurković, voditeljica, Služba za ekonomske analize, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Jadranka Mršić Hebrang, rukovoditeljica, Direkcija kreditiranja malog i srednjeg gospodarstva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Moderator
Dalibor Georgievski, direktor, GEORG d.o.o.

PARIS

GOSPODARSTVO NISKE RAZINE UGLJIKA

Teme

 • Na koji ćemo način putem EU fondova unaprijediti energetsku učinkovitost u području zgradarstva, industrije i prometa, te koji su glavni izazovi u tom procesu
 • Kako potaknuti proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije, posebice na lokalnoj i regionalnoj razini

Sudionici panela

Dr. sc. Vesna Bukarica, načelnica, Sektor za energetsku učinkovitost, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ivan Šimić, ravnatelj, Regionalna energetska agencija Sjever

Mr. sc. Ivona Štritof, direktorica, Sektor za EU i regulatorne poslove, Hrvatska elektroprivreda d.d.

Snježana Turalija, izvršna direktorica, Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Moderator
Željka Hrs Borković, članica Uprave, Planetaris d.o.o.; predsjednica, Hrvatska udruga energetskih certifikatora

VENEZIA

ADMINISTRACIJA

Teme

 • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava
 • Uspostava nacionalnog informacijskog sustava za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku

Sudionici panela

Eva Kompes, Ministarstvo uprave

Damir Mateljan, načelnik, Općina Kamanje

Melita Pavlek, tajnica, Hrvatska zajednica županija

Dubravka Prelec, ravnateljica, Državna škola za javnu upravu

Moderator
Mirna Žunić, stručnjakinja, Razbor d.o.o.

Cjelokupni program Konferencije dostupan je na sljedećem linku: Program Konferencije

 

 

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o.

Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 3/V, 10000 Zagreb, Croatia

Tel: +385 (0)1 481 6969, Fax: +385 (0)1 483 8060, e-mail: [email protected]

build: 07112008143666

Nivas
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541